Taxameter, taximeter

De taxameter – inleiding

Al in het Van Dale Woordenboek van 1898 komt het woord taxameter voor:

Taxameter – m. (-s), afstandsmeter, inz. aan huurrijtuigen en -auto’s, die automatisch den afgelegden afstand en den te betalen prijs aangeven.

Officieel heet het een taxameter en niet een taximeter. Een taxameter is simpel gezegd het apparaat dat de prijs of het tarief van jouw taxirit berekent. Hoe werkt een taxameter en wat zijn de wettelijke regels voor dit apparaat? In deze bijdrage gaan we daar een antwoord geven op deze twee vragen.

Wat is een taxameter?

De taxameter is een jaarlijks gekeurd apparaat, dat geijkt is. Door middel van dit apparaat bepalen drie componenten vervolgens de uiteindelijke meterprijs en dat zijn:

 • Starttarief;
 • Kilometertarief;
 • Tijdstarief.

De maximumtarieven van deze drie onderdelen worden jaarlijks bepaald door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Een taxibedrijf is niet verplicht om te rijden tegen deze maximumtarieven. Er kunnen dus verschillen optreden in de prijs voor een taxi tussen verschillende taxibedrijven. In de praktijk zijn de verschillen miniem.

Hoe werkt een taxameter?

Een taxameter berekent de afgelegde afstand en de duur van je taxi rit met een taxi. Door het gebruik van elektrische pulsen berekent de taxameter de afstand. Daarnaast zit er een sensor bevestigd aan het transmissiesysteem van de taxi auto. Deze stuurt pulsen richting de taxameter steeds wanneer de taxi of taxibus een bepaalde afstand rijdt. De afgelegde afstand wordt trouwens niet per centimeter bepaald. Op het moment dat er 100 meter is afgelegd, verhoogt de taximeter de meterprijs verder. Voor elke 100 meter die je met een taxi rijdt, betaal je dus.

Taxameter techniek

De monteur bepaalt bij het ijken van de taxameter hoeveel snelheidspulsen de afstandssensor per kilometer afgeeft. Op basis van dit getal voert de taximeter namelijk een tarief berekening uit. Op het moment dat de taxichauffeur zijn meter opstart, stelt deze het tijdstip waarop de taxameter is aangezet. Als de taximeter op een bepaald tijdstip weer wordt stopgezet, bepaalt deze hoeveel tijd er tussen de start en het stoppen zit. Vervolgens  berekent de taxameter ook hoeveel snelheidsimpulsen er precies zijn verstuurd. Met behulp van deze input berekent de meter de definitieve taxi rit prijs.

Wet- en regelgeving voor de taximeter

Taxichauffeurs die de opstapmarkt bedienen of besteld vervoer rijden, waarbij vooraf geen prijsafspraak gemaakt is, zijn verplicht de taxameter te gebruiken. Bij contractvervoer met vooraf besproken taxi tarieven is geen taxameter meer nodig. Een taxichauffeur die actief is op de opstapmarkt is daarentegen verplicht om tariefkaarten in de taxi te hebben. Op die manier kan je precies zien wat de tarieven zijn van de desbetreffende taxichauffeur.

Taxameter

De taxameter berekent de taxi rit prijs voor taxivervoer op de opstapmarkt. Voor taxi’s voor deze opstart markt is een printer gekoppeld aan de taximeter een verplichting. Een ritbewijs moet namelijk automatisch gegenereerd worden. Daarbij is het verplicht om dit bewijs aan de klant aan te bieden. Daarop moet het P nummer van het taxibedrijf genoteerd staan. De taxameter moet jaarlijks gekeurd worden. Een vooraf overeengekomen prijs is op zich ook toegestaan. Deze overeengekomen ritprijs kan hoger zijn, dan de prijs uit de taximeter.

Boetes bij geen of verkeerd gebruik taxameter

 • 900 Euro bij afwezigheid taxameter
 • 900 Euro bij niet gebruiken van taxameter in de opstapmarkt
 • Euro 900 bij afwezigheid geldige taxameter keuring

Taximeter – keuring en eisen

Aan de jaarlijkse keuring van de taxameter worden de volgende eisen gesteld:

 • Een toegelaten model
 • Jaarlijkse herkeuring
 • Geldig keuringsbewijs in de taxi

Het Nederlands Meetinstituut (NMI) keurt alle taxameters. Bedrijven die gecertificeerd zijn door het NMI mogen ook keuringen van taxameters verrichten. Het keuringsbewijs moet bij controle overhandigd kunnen worden.

Keuringsbewijs

Op het keuringsbewijs van de taxameter staat bijvoorbeeld:

 • Keuringsdatum
 • Taxi kenteken
 • Bandenmaat
 • Apparaat constante
 • Tellerstand

Maximum tarieven

Een taxameter bepaalt de taxi tarieven. Daarbij heeft de wetgever een maximaal taxitarief vastgesteld. Het is taxibedrijven toegestaan om hiervan naar beneden af te wijken. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 95% van de taxi bedrijven maximale tarieven gebruikt.Het taxitarief bestaat uit de volgende 5 factoren:

 • Wachttijd voorafgaand aan de rit
 • Eerste aanslag
 • Kilometerprijs
 • Minutenprijs voor de duur taxirit – stilstaan, rijden, file
 • Extra diensten, zoals het dragen van koffers, ophalen/meelopen naar binnen, wachten tijdens de rit op verzoek van de klant

De wetgever biedt ook opties om vaste tarieven voor vaste trajecten te rekenen. Dit kan eventueel ook per zitplaats.

Hoe herken ik een legale taxi?

 Tot slot gaan we in op de vraag “Hoe herken ik een legale taxi?” Een legale taxi moet inderdaad een taxameter hebben. Daarnaast is het van belang, dat een taxi duidelijk herkenbaar is. Daarom hebben taxi’s een blauwe nummerplaat. Ook moet elke taxichauffeur een chauffeurskaart hebben met foto. Taxi Noordhoek is een gespecialiseerd taxibedrijf in luchthavenvervoer en zakelijk taxi vervoer. Al onze taxi’s hebben een gediplomeerd taxichauffeur en een taxameter aan boord.

Interessante blogs